Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o možnih nastavitvah piškotkov >>

Geodetske dejavnosti

Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb(ZDOIONUS)


Zakon o geodetski dejavnosti (ZGeoD-1)


Zakon o geometričnem središču Slovenije (ZGSS)


Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije (ZIPI)


Zakon o temeljni geodetski izmeri (ZTGI)


Sklep o uskladitvi vrednosti točke v Uredbi o tarifah za izdajanje geodetskih podatkov


Uredba o določitvi podskupin znotraj posameznih skupin istovrstnih nepremičnin in o podatkih za pripis vrednosti po podskupinah nepremičnin


Pravilnik o določanju in vodenju bonitete zemljišč


Pravilnik o geodetskem načrtu


Pravilnik o kriterijih in merilih množičnega vrednotenja nepremičnin


Pravilnik o načinu izračunavanja letnih indeksov cen nepremičnin in določanja indeksov vrednosti nepremičnin


Pravilnik o območjih in imenih katastrskih občin


Pravilnik o pogojih in načinu računalniškega dostopa do podatkov iz evidenc in zbirk geodetskih podatkov


Pravilnik o pogojih in postopkih za točkovanje, spremljanje, potrjevanje in evidentiranje obveznega strokovnega izobraževanja geodetov


Pravilnik o programu in načinu opravljanja izpita iz geodetske stroke


Pravilnik o programu in načinu opravljanja strokovnega izpita za izvajanje geodetskih storitev


Pravilnik o tehničnih normativih za mreže temeljnih geodetskih točk


Pravilnik o urejanju mej ter spreminjanju in evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru


Pravilnik o uporabi Gauß-Krügerjeve projekcije pri izdelavi državne topografske karte v merilu 1:25000 in razdelitev na liste


Pravilnik o ureditvi vprašanj pri določanju območij naselij, določanju hišnih številk in poteka ulic ter o označevanju ulic in stavb


Pravilnik o vsebini in obliki geodetske izkaznice ter postopku izdaje geodetske izkaznice


Pravilnik o vzpostavitvi bonitete zemljišč


Pravilnik o zemljiškem pismu


Pravilnik o znakih za temeljne topografske načrte


Navodilo o arhiviranju in razmnoževanju v zmanjšanem formatu podatkov temeljne geodetske izmere


Navodilo o tekočem usklajevanju topografskih načrtov meril 1 : 5000 in 1 : 10.000


Navodilo o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta


Zakon o zemljiškem katastru /ZZKat/