Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o možnih nastavitvah piškotkov >>

Geodetske dejavnosti

Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb(ZDOIONUS)
Zakon o geodetski dejavnosti (ZGeoD-1)
Zakon o geometričnem središču Slovenije (ZGSS)
Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije (ZIPI)
Zakon o temeljni geodetski izmeri (ZTGI)
Sklep o uskladitvi vrednosti točke v Uredbi o tarifah za izdajanje geodetskih podatkov
Uredba o določitvi podskupin znotraj posameznih skupin istovrstnih nepremičnin in o podatkih za pripis vrednosti po podskupinah nepremičnin
Pravilnik o določanju in vodenju bonitete zemljišč
Pravilnik o geodetskem načrtu
Pravilnik o kriterijih in merilih množičnega vrednotenja nepremičnin
Pravilnik o načinu izračunavanja letnih indeksov cen nepremičnin in določanja indeksov vrednosti nepremičnin
Pravilnik o območjih in imenih katastrskih občin
Pravilnik o pogojih in načinu računalniškega dostopa do podatkov iz evidenc in zbirk geodetskih podatkov
Pravilnik o pogojih in postopkih za točkovanje, spremljanje, potrjevanje in evidentiranje obveznega strokovnega izobraževanja geodetov
Pravilnik o programu in načinu opravljanja izpita iz geodetske stroke
Pravilnik o programu in načinu opravljanja strokovnega izpita za izvajanje geodetskih storitev
Pravilnik o tehničnih normativih za mreže temeljnih geodetskih točk
Pravilnik o urejanju mej ter spreminjanju in evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru
Pravilnik o uporabi Gauß-Krügerjeve projekcije pri izdelavi državne topografske karte v merilu 1:25000 in razdelitev na liste
Pravilnik o ureditvi vprašanj pri določanju območij naselij, določanju hišnih številk in poteka ulic ter o označevanju ulic in stavb
Pravilnik o vsebini in obliki geodetske izkaznice ter postopku izdaje geodetske izkaznice
Pravilnik o vzpostavitvi bonitete zemljišč
Pravilnik o zemljiškem pismu
Pravilnik o znakih za temeljne topografske načrte
Navodilo o arhiviranju in razmnoževanju v zmanjšanem formatu podatkov temeljne geodetske izmere
Navodilo o tekočem usklajevanju topografskih načrtov meril 1 : 5000 in 1 : 10.000
Navodilo o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta
Zakon o zemljiškem katastru /ZZKat/